สะพานซูตองเป้ สะพานแห่งศรัทธา

สะพานซูตองเป้

สะพานซูตองเป้

สะพานแห่งศรัทธา ห่างจากตัวเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ 8 กิโลเมตร บ้านกุงไม้สัก มีความกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร ซูตองเป้ แปลเป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ หรือความสำเร็จ เชื่อกันว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความ ความสำเร็จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวัง

สะพานซูตองเป้ถือเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และเป็นสะพานที่เกิดจาก ความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สัก ซึ่งหากมาในช่วงฤดูฝนในช่วงเดือนก.ย. –ปลายต.ค ก็จะได้พบกับท้องทุ่งนาเขียวขจี และในช่วงต้นถึง กลางเดือน พ.ย. ซึ่งอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะได้พบกับข้าวออกรวงเหลืองทอง

หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศและร่วมทำบุญตักบาตร   พระสงฆ์จะเริ่มบิณฑบาตประมาณเวลา 06.00 น. ของทุกวัน  โดยท่านจะเดินจากสะพานฝั่งสวนธรรมภูสมะไปเรื่อยๆ จนสุดสะพานไปยังหมู่บ้าน  และจะเดินกลับผ่านมายังสะพานและ กลับไปยังสวนธรรมฯ ประมาณช่วงเวลา 7 โมง – 8 โมง

ซึ่งหากมาไม่ทัน 6 โมงเช้าหลังสะพานแห่งนี้สร้างแล้วเสร็จนอกจากประโยชน์ด้านการสัญจรแล้ว ด้วยความสวยงามคลาสสิกเป็นเอกลักษณ์ของสะพาน กับทำเลที่ตั้งที่มีทิวทัศน์สวยงาม รวมถึงวิถีปฏิบัติของพระ-เณรแห่งสวนธรรมภูสมะนั้นก็เปี่ยมศรัทธาน่าเลื่อมใส ส่งผลให้สะพานซูตองเป้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาในเวลาไม่นาน ด้วยความโด่งดังของสะพานซูตองเป้ ทำให้เมื่อมีโอกาสขึ้นไปแอ่วเมืองสามหมอก ผมจึงไม่พลาดการไปสัมผัสกับสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้ด้วยประการทั้งปวง