ที่สุดแห่ง เทพเจ้ากรีก เทพซุส (Zeus)

เทพซูส

ที่สุดแห่ง เทพเจ้ากรีก เทพซุส (Zeus)

  พระบิดาแห่งพระเจ้าและมนุษย์ เป็นผู้ปกครอง เทพโอลิมปัส แห่งยอดเขาโอลิมปัส ทรงเป็นเทพแห่งท้องฟ้าและสายฟ้า สำหรับเทพซูสกับพระเจ้าจูปิเตอร์ของโรมันมีรากศัพท์ มาจากพื้นฐานเดียวกันก่อนกลายมาเป็นความใกล้ชิดภายใต้อิทธิพลของเฮเลนิสดิก มีประวัติความน่าสนใจในหลายด้านซึ่งจะขอเล่าให้ได้รู้จักกันเทพีไกอาเป็นเทพมารดาแห่งผืนดินสมรสกับเทพยูเรนัสเทพแห่งท้องฟ้า

มีบุตรกลุ่มแรกคือกลุ่มเทพไททันสร้างความภูมิใจให้กับเทพยูเรนัสอย่างมาก ทว่าบุตรต่อๆ มาของเทพไกอากลับน่ากลัว อัปลักษณ์ เทพีไกอีความแค้นเทพยูเรนัสจึงได้มีการยุยงให้ก่อการกบฏโดยเทพไททัน ไม่มีใครกล้านอกจากเทพโครนัสพร้อมการช่วยเหลือของเทพีไกอา จนในที่สุดก็ชิงมาได้สำเร็จทว่าเทพโครนัสไม่ทำตามสัญญาในการปลดปล่อยน้องๆ ผู้ถูกจองจำทำให้เทพีไกอาสาปแช่งว่าบุตรที่เกิดมาจะต้องมีการแย่งชิงบัลลังก์เหมือนกัน ต่อมาเทพีรีอาตั้งครรภ์ เทพโครนัสเองตระหนักดีถึงเรื่องนี้เมื่อมีบุตรประสูติมาก็จะจับกินลงท้องหมดทำให้เทพีรีอาเสียใจ มีเพียงซูสผู้เดียวหนีรอดจากการโดนกลืนกินลงท้องนี้

เทพซูสโตเป็นหนุ่มมีการบังคับให้โครนัสสำรอกเป็นหินออกมาตามด้วยเหล่าพี่น้องทั้งหมด ขณะที่บางตำนานก็ว่าเทพซูสคือคนผ่าท้องโครนัสแล้วปลดปล่อยพี่น้องทุกคนออกมา หลังจบศึกสงครามดังกล่าวเทพซูสก็ได้มีการปกครองพร้อมกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายคือ เทพโพไซดอนกับเทพฮาเดส เทพซูสปกครองสวรรค์ เทพโพไซดอนปกครองท้องทะเล ส่วนเทพฮาเดสปกครองโลกหลังความตาย ถือเป็นเรื่องราวแบบฉบับย่อที่นำมาให้ได้เรียนรู้กัน และยังเป็นเรื่องราวอันน่าสนใจอีกมากมายสำหรับเรื่องของเทพซูส เทพในตำนานของชาวกรีก

ตำนานการถือกำเนิดของเทพซูสมีอยู่ว่า เทพีไกอาเทพมารดาแห่งผืนดิน ได้สมรสกับเทพยูเรนัสเทพแห่งท้องฟ้า และมีบุตรกลุ่มแรกคือ เหล่าเทพไททันซึ่งสร้างความภาคภูมิแก่เทพยูเรนัสมาก แต่ทว่าบุตรต่อๆมาของเทพีไกอากลับอัปลักษณ์และน่ากลัว เช่น ยักษ์ไซคลอปส์ที่มีตาข้างเดียวกลางใบหน้า และอสุรกายน่าเกลียดต่างๆ ทำให้เทพยูเรนัสพิโรธโยนบุตรเหล่านั้นลงไปขังในคุกทาร์ทะรัสใต้พิภพ

พระองค์เป็นพระโอรสองค์สุดท้องของโครนัส (Cronus) และรีอา (Rhea) ซึ่งเป็นเทพไททัน ในหลายๆ ตำนานกล่าวว่าพระองค์ได้สมรสกับเทพีเฮร่า (Hera) แต่ก็มีสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองดอโดน่า (Dodona) ที่อ้างว่าคู่สมรสของเทพซูสแท้จริงแล้วคือเทพีไดโอนี (Dione) นอกจากนี้มหากาพย์อีเลียด (Illiad) ยังกล่าวไว้ว่าเทพซูสเป็นพระบิดาของเทพีอโฟรไดต์ (Aphrodite) ที่กำเนิดจากเทพีไดโอเน่อีกด้วย เทพซูสมักมีชื่อเสียงในพฤติกรรมนอกลู่นอกทางเรื่องชู้สาวของพระองค์ ซึ่งยังรวมไปถึงความสัมพันธ์กับเด็กหนุ่มนามแกนีมีด (Ganymede) ด้วยเช่นกัน พฤติกรรมของพระองค์ทำให้เกิดผู้สืบเชื้อสายอยู่หลายองค์และหลายคนด้วยกัน อาทิเช่น เทพีอาธีน่า (Athena) เทพอพอลโล (Apollo) และเทพีอาร์ทีมิส (Artemis) เทพเฮอร์มีส (Hermes) เทพีเพอร์ซิโฟเน่ (Persephone) เทพไดโอไนซัส (Dionysus) วีรบุรษเพอร์ซิอุส (Perseus) วีรบุรุษเฮอร์คิวลีส (Hercules) เฮเลนแห่งทรอย (Helen) กษัตริย์ไมนอส (Minos) และเหล่าเทพีมิวเซส (Muses) ส่วนผู้สืบเชื้อสายที่เกิดจากเทพีเฮร่าโดยตรงได้แก่เทพเอรีส (Ares) เทพีเฮบี (Hebe) และเทพเฮฟเฟสตุส (Hephaestus) เทพีเอริส (Eris) และ เทพีไอไลธีเอีย (Eileithyia)

ที่สุดแห่ง เทพเจ้ากรีก ที่เป็นที่ยอมรับมากอีกองค์นึงครับ