“วันยุทธหัตถี” กับการผลิตซ้ำภายใต้กรอบโครงการประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยม

ประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยม 18 วันให้หลังการเข้าสู่ศักราชใหม่ กองทัพไทยมีพิธีกรรมสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลากว่า 60 ปีมาแล้ว นั่นคือ พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจเนื่องใน “วันกองทัพไทย”