ระวังเกิดอาการผีอำขณะเคลิ้มหลับ

คือคนที่ผีอำจะฝันปนอยู่ด้วย เราก็ทำความฝันนั้นให้น้อยลง อาการผีอำก็จะลดลงเหมือนกัน หลักง่าย ๆ เวลาโดนผีอำให้นอนเฉย ๆ สักพักอาการจะหายไปเอง

ตำนาน นางกล้วยตานี

นางตานีจะสิงสถิตย์อยู่ในต้นกล้วยตานี อย่างไรก็ตามสุดแต่โอกาสจะอำนวยให้ พอไปถึงก็กล่าวคำเกี้ยวประเล้าประโลมพรายนางตานี