พระพุทธรูปพูดได้ วัดศรีชุม สุโขทัย

พระพุทธรูปพูดได้วัดศรีชุม โดยการให้ทหารนายหนึ่งปีนบันไดขึ้นไปทางด้านหลังขององค์พระพุทธรูปและพูดให้กำลังใจแก่เหล่าทหาร การรบในครั้งนี้เป็นการรบ